Trwa wczytywanie produktów
pl

Mój koszyk

Suma

(W tym VAT)

0.00zł Koszyk
Rzecz święta!

Regulamin

§ 1 Informacje

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Drukarni piga.pl za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.piga.pl, zwanej dalej „Portalem” lub „Panelem”.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Właścicielem i administratorem strony www.piga.pl jest firma Drukarnia piga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Skalna 121, o numerze NIP: 6462933172, REGON: 24349288, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000493662, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wniesiony kapitał zakładowy 55 000 zł, zwana także zamiennie „Drukarnią”.
 3. Wszystkie informacje o produktach znajdujące się na stronie www.piga.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kontakt z Drukarnią można uzyskać:- pod numerami telefonów infolinii: 32 700 37 07 lub 881 30 40 30, koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora,- korzystając z adresu poczty elektronicznej: piga@piga.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Portalu piga.pl jest poprawna rejestracja za pośrednictwem formularza, ze szczególnym uwzględnieniem adresu mailowego.
 2. Rejestracja w systemie piga.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Klientem Drukarni może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Portalu, zwana dalej „Klientem”.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Drukarnia w celu realizacji zamówienia są: jedna z aktualnych przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub Internet Explorer od wersji 9.0.) z włączoną pełną obsługą JavaScript.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Zabronione jest korzystanie z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, rozsyłanie i umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) oraz w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz Drukarni.
 7. Drukarnia piga.pl ma prawo pozbawić Klienta możliwości korzystania z Portalu lub ograniczyć jego użytkowanie w przypadku naruszenia Regulaminu.
 8. Klient zobligowany jest do korzystania z Panelu w sposób zgodny z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Regulaminem i ogólnymi zasadami funkcjonowania sieci internet.

Po prostu najlepsze
naklejki. Serio.

© 2019 naklejki.pl

Piga.pl 43-100 Tychy, ul. Skalna 121 Telefon: (32) 700 37 07 E-mail: piga@piga.pl